ПОЧЕТНА / ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА / УРЕД ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛОТО НАНАЗАД

УРЕД ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛОТО НАНАЗАД

При преглед на уредите за движење на возилото наназад се извршуваат следниве проверки:

Дали на возилата кои мораат да имаат степен на пренос што овозможува движење на возилото наназад се проверува дали тој уред функционира исправно се вградени само пропишани светла и дали се поставени на пропишан начин

УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ

При преглед на уредот за сопирање се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото има …

Здружение на возачи - Велес