ПОЧЕТНА / ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА / УРЕДИ ШТО ОВОЗМОЖУВААТ НОРМАЛНА ВИДЛИВОСТ

УРЕДИ ШТО ОВОЗМОЖУВААТ НОРМАЛНА ВИДЛИВОСТ

При преглед на уредите што овозможуваат нормална видливост се извршуваат следниве проверки на возилото:

Дали ветробранското стакло и другите застаклени површини на возилото се изработени од сигурносно стакло и дали се добро зацврстени во своите лежишта
Дали застаклените површини се доволно провидни, неоштетени и дали покажуваат значителни деформации на предметите што се гледаат преку нив
Дали возилото има бришачи, перачи и одмаглувачи на ветробранското стакло кои функционираат правилно и на возилото постојат пропишани огледала на соодветни места кои се прицврстени на пропишан начин

УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ

При преглед на уредот за сопирање се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото има …

Здружение на возачи - Велес