ПОЧЕТНА / ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА / КОНТРОЛНИ И СИГНАЛНИ УРЕДИ

КОНТРОЛНИ И СИГНАЛНИ УРЕДИ

При преглед на контролните и сигналните уреди извршуваат следниве проверки на возилото:

Дали на возилото се вградени сите светлосни и звучни уреди кои за поодделни видови возила се пропишани – брзиномер со патомер, тахограф, сигнализатор за контрола на работата на покажувачот на правецот, контролна ламба за големо светло, покажувач на расположливиот притисок на пневматикот или на хидрауличниот уред за сопирање, како и тоа дали функционираат исправно, а за тахографот потребна е и потврда за извршен преглед на точноста и жигосување од овластена организација.

УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ

При преглед на уредот за сопирање се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото има …

Здружение на возачи - Велес