ПОЧЕТНА / ВИ НУДИМЕ ГОЛЕМ БРОЈ НА УСЛУГИ

ВИ НУДИМЕ ГОЛЕМ БРОЈ НА УСЛУГИ

– Технички преглед на моторни возила од сите категории на возила
– Регистрација на возила
– Пробни регистарски таблици

– Издавање на одобрение за управување на туѓо моторно возило

– Меѓународна возачка дозвола

– Полигон за обука на возачи
– Полиси за автомобилско осигурување
– Зелен картон за патување во странство
– Промена на пневматици
– Балансирање на пневматици
– Промена на моторно масло
– Контрола на исправност на течност за ладење
– Контрола на исправност на течност за сопирање (глицерин)
– Бесплатни превентивни технички прегледи
– Потврди за техничкоексплотациони услови за возила кои вршат такси превоз на патници
– Атест на возила
– Атест на плински уреди
– Атест на клима фолии
Хомологација на возила

Здружение на возачи - Велес