ПОЧЕТНА / ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО
Здружение на возачи - Велес