ПОЧЕТНА / УПЛАТНИЦИ

УПЛАТНИЦИ

Сообраќајна дозвола
СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

 

НАДОМЕСТ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА (ФИЗИЧКИ ЛИЦА)

 

НАДОМЕСТ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА (ПРАВНИ ЛИЦА)

 

РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ

 

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

 

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

 

НАЛЕПНИЦА

 

МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

 

ПОЛНОМОШНО

 

Здружение на возачи - Велес